Rudianor, Firmansyah. “Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Materi Adab Makan Dan Minum Di Kelas II MIS Darul Faizin Mantaas Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. EDUCATOR (DIRECTORY OF ELEMENTARY EDUCATION JOURNAL) 4, no. 1 (August 25, 2023): 14–21. Accessed February 27, 2024. https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/edu/article/view/967.